Daňové poradenství Ostrava

V oblasti daňového poradenství působíme v Ostravě a okolí již od roku 1994.

Daňové poradenství je obvykle spojeno s účetním a ekonomickým poradenstvím a provádí se 2 formami a to jak v sídle klienta, tak v sídle poradce. Zahrnuje zejména :

pro stálé klienty

  • konzultace ke všem typům daní
  • konzultace k účetnictví
  • kontrolu základních účetních vazeb v případě, že klient sám vede účetnictví nebo daňovou evidenci
  • zpracování komplikovaných účetních a daňových případů
  • zpracování roční účetní závěrky a všech typů ročních daňových přiznání a hlášení včetně optimalizace daní
  • podle požadavků klienta odklad pro podání přiznání k dani z příjmu do 30.6.
  • zastupování před správcem daně při všech typech jednání

Daňové poradenství je prováděno na základě smlouvy o daňovém poradenství a je odměňováno formou měsíční paušální částky na základě předpokládané časové náročnosti a složitosti problémů klienta. Pro jednorázové klienty jsou poskytovány služby obdobné službám pro stálé klienty, avšak předpokládá se jen jejich omezený rozsah. Odměňování je provedeno na základě hodinových sazeb.

Daňové, účetní a ekonomické poradenství je v plném rozsahu poskytováno klientům,kterým je vedeno naší  firmou účetnictví a daňová evidence.

více na www.cmiel.cz

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme